Autoportrét – pozvánka na výstavu

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline pripravila výstavu výtvarných prác žiakov na tému „Autoportrét„.

Žiaci 2. ročníka sa predstavia od 05. 10. 2021 v priestoroch Krajskej knižnice v Žiline s plošnými prácami a priestorovými artefaktami v kombinácii s rôznymi výtvarnými technikami. Vytvorili si vlastný tvorivý priestor na vyjadrenie pocitov počas dištančného vzdelávania v školskom roku 2020/2021. Bolo to zložité a náročné obdobie karantény, kedy siahali po rôznych výtvarných technikách a materiáloch, aby odhalili svoje vnútro a charakterizovali vlastné „ja“. Kombinovaním rôznych postupov a výtvarných techník sa im podarilo vytvoriť plošné, ale aj priestorové artefakty – vznikli zaujímavé portréty, ovplyvnené tradičnými aj netradičnými materiálmi.

Výstava je prezentovaná verejnosti od 05. 10. 2021 do 27. 10. 2021 v Krajskej knižnici, Ul. Antona Bernoláka 47, Žilina. Plagát na výstavu pripravil Mgr. art. Martin Záhumenský. 

PaedDr. Ľubica Malíková

Autoportrét – plagát