Organizácia maturitných skúšok v školskom roku 2020/2021

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 04. 01. 2021 sa mení a upravuje organizácia maturitných skúšok v stredných školách v školskom roku 2020/2021. Na základe uvedeného vedenie Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline upravilo Read more

Read more

Maturita 2021 – externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky

Riadny termín externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky sa uskutoční 16. 03. 2021 (utorok) pre maturitný predmet slovenský jazyk a literatúra a 17. 03. 2021 (streda) pre maturitný predmet anglický jazyk (úroveň B1 a úroveň B2) Read more

Read more