Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

Dňa 02. 06. 2022 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení, ktoré sme opäť realizovali za účasti zriaďovateľa školy v priestoroch Považskej galérie umenia v Žiline. Odchod žiakov 4. ročníka je vždy sprevádzaný nielen radosťou, plačom a inými emóciami, ale aj vďakou, ktorú Read more

Read more

Ústne maturitné skúšky – vyhodnotenie

V termíne od 23. 05. 2022 do 27. 05. 2022 sa uskutočnili v Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Žiline maturitné skúšky a ich posledná časť – ústna forma internej časti, ktorú žiaci 4. ročníka Read more

Read more

Praktické maturitné skúšky – vyhodnotenie

Dňa 11. mája 2022 absolvovali žiaci 4. ročníka Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline praktické maturitné skúšky. V rámci predvedenia umeleckého výkonu vo výtvarných odboroch a za účasti externých predsedov predmetových maturitných komisií zo škôl umeleckého priemyslu v Košiciach, Trenčíne a Ružomberku nás presvedčili Read more

Read more

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení – pozvánka

Vážení rodičia maturantov,pozývame Vás na slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení žiakov 4. ročníka, ktoré sa uskutoční dňa 02. 06. 2022 (štvrtok) o 15:00 hod. v Považskej galérii umenia v Žiline. Tešíme sa na spoločné stretnutie.Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy

Read more

Vyhodnotenie EČ a PFIČ MS v školskom roku 2021/2022

Do externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry v školskom roku 2021/2022 sa zapojilo 56 žiakov Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline. Z anglického jazyka na úrovni B1 maturovalo 39 žiakov a po druhýkrát sa uskutočnila Read more

Read more

Maturita 2022 – externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky

Riadny termín externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky sa uskutoční 15. 03. 2022 (utorok) pre maturitný predmet slovenský jazyk a literatúra a 16. 03. 2022 (streda) pre maturitný predmet anglický jazyk (úroveň B1 Read more

Read more

Organizácia maturitných skúšok v školskom roku 2020/2021

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 04. 01. 2021 sa mení a upravuje organizácia maturitných skúšok v stredných školách v školskom roku 2020/2021. Na základe uvedeného vedenie Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline upravilo Read more

Read more

Maturita 2021 – externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky

Riadny termín externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky sa uskutoční 16. 03. 2021 (utorok) pre maturitný predmet slovenský jazyk a literatúra a 17. 03. 2021 (streda) pre maturitný predmet anglický jazyk (úroveň B1 a úroveň B2) Read more

Read more