Čo je IPčko?

IPčko je občianske združenie so sídlom v Bratislave, ktoré zabezpečuje anonymnú psychologickú pomoc pre mladých ľudí, ktorí sa ocitnú v akejkoľvek krízovej situácii. Bezplatnú intervenciu poskytujú psychológovia, sociálni pracovníci a špeciálni pedagógovia na internetových stránkach:

– www.ipcko.sk – chatová a emailová poradňa,

– www.krizovalinkapomoci.sk – telefonická, chatová, emailová a video poradňa.

Občianske združenie realizuje pomoc aj v konkrétnych ťažkostiach a oblastiach duševného zdravia, napr. https://www.stalosato.sk/, https://chcemsazabit.sk/ a venuje sa aktívnemu terénnemu vyhľadávaniu ohrozených skupín ľudí priamo na sociálnych sieťach a streamovacích platformách. IPčko má vlastný podcast, ktorý sa nachádza v podcastových aplikáciách s názvom „Hmmm – podcast internetovej poradne IPčko.sk“. 

Pre žiakov školy je počas letných prázdnin k dispozícii školská psychologička, s ktorou je možné vopred dohodnúť online stretnutie.

PaedDr. Peter Majer