Deň víťazstva nad fašizmom

Dňa 08. 05. 2021 si pripomíname Deň víťazstva nad fašizmom. Spomienka na ukončenie druhej svetovej vojny ako jednej z najväčších tragédií ľudstva je aktuálna aj v súčasnosti, najmä v čase kedy sa aktivizujú nedemokratické sily a hnutia, ktoré polarizujú spoločnosť a potierajú multikulturalizmus a rešpektovanie základných ľudských práv. Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline sa vyhradzuje voči akýmkoľvek prejavom intolerancie, extrémizmu, xenofóbie, rasizmu a antisemitizmu, čo potvrdzujú tematické aktivity školského a mimoškolského zamerania.

Štúdium dejepisu v našej škole je zamerané na moderné dejiny, čomu je prispôsobený obsah vzdelávania v 1. ročníku a prezentácia dejinných udalostí z obdobia druhej svetovej vojny. V čase dištančného vzdelávania absolvovali prváci elektronické testovania, počas ktorých prezentovali svoje vedomosti zo všeobecných a národných dejín v troch tematických oblastiach – Na ceste k druhej svetovej vojne, Druhá svetová vojna a Slovenský štát (1939 – 1945).

Medzi najúspešnejších riešiteľov školskej dejepisnej súťaže, vyhlásenej po druhýkrát v čase pandémie koronavírusu, sa zaradili štyria žiaci, ktorí získali 52 bodov (87 % úspešnosť testov) – Richard Eliáš z I.A, Júlia Marcinková z I.B., Alexandra Masná z I.A a Aneta Podoláková z I.A.

Víťazom školskej dejepisnej súťaže gratulujeme, oceníme ich po ukončení mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

PaedDr. Peter Majer