DESIGNBLOK 2021

DESIGNBLOK predstavuje najväčšiu výstavu a prezentáciu dizajnu v strednej Európe. Záujemcovia o úžitkové umenie a dizajn majú možnosť vidieť najširšiu škálu prezentácie profesionálnych dizajnérov a ich produktov, spoluprácu s firmami, spojenie grafického dizajnu, módy a pod. DESIGNBLOK ponúka aj prezentáciu vysokých škôl so zameraním na výtvarné umenie a dizajn. Tento rok bola ústredná téma „šťastie“.

DESIGNBLOK sa konal v Prahe od 06. 10. 2021 do 10. 10. 2021. Podujatie patrí ku každoročným školským akciám, no z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie navštívili hlavné mesto Českej republiky len žiaci interiérového dizajnu z III.B – Mária Martinická, Paula Ondrejášová, Michaela Ujčeková a Alžbeta Majdišová.

„Našou prvou zastávkou bol unikátny komplex Gabriel Loci a expozície v kostole Zvestovania Panny Márie. Výtvarné práce boli vystavené na troch poschodiach v miestnostiach kostola, návštevníci tak mohli chodiť z miestnosti do miestnosti a vnímať, počuť, či cítiť umenie. Každý mal možnosť prečítať si informačnú tabuľu, alebo vypočuť charakteristiku, dozvedieť sa pointu prezentovanej tvorby. O dva dni neskôr sme navštívili aj umeleckopriemyselné múzeum – UMPRUM, kde sme strávili celé dopoludnie, neskôr sme sa presunuli do centra Prahy, kde sa okrem hlavného podujatia konalo aj veľa sprievodných akcií v dizajnových a interiérových štúdiách. Súčasťou DESIGNBLOKU boli tematické workshopy a odborné prednášky.

DESIGNBLOK je dôkazom toho, že dizajn môže mať nespočetné množstvo podôb. Nejde v ňom iba o hmotné vyjadrenie myšlienky, či nápadu, ale aj o pocit, ideu – koncept a v neposlednom rade aj o samotnú prezentáciu produktu. Do školy sme sa vrátili s novými inšpiráciami, ktoré radi zužitkujeme v našej interiérovej tvorbe a počas dizajnérskej praxe. Už teraz sa tešíme na budúci ročník a dúfame, že podujatie v roku 2022 bude bez obmedzení.“

Doplňujúce informácie o DESIGNBLOKU sú zverejnené na https://www.designblok.cz/.

Mgr. art. Róbert Záhoranský a žiaci interiérového dizajnu z III.B

Fotoalbum z podujatia