Dobrodružná expedícia DofE 2021

Vyvrcholením celoročného úsilia pri plnení aktivít a cieľov v rámci programu DofE (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu) je dobrodružná expedícia, ktorá má prísne pravidlá. Účastníci musia prežiť pár nocí v prírode (pod stanmi), musia si na pár dní naplánovať trasu, program, priniesť celý proviant, výbavu do prírody, ale najmä nesmú používať žiadne technické vymoženosti, napríklad mobily!

Ostrá expedícia bola úžasnou príležitosťou prežiť v prírode iba so základnými životnými potrebami. Prostredie, v ktorom sme sa pohybovali, bol najmä Varín a jeho okolie. Ubytovali sme sa vo Varínskom autokempe a cesta za dobrodružstvom sa mohla začať. Prvý deň tvorila našu trasu cesta k rozprávkovému lesu, odtiaľ na hrad Strečno a následne na rozhľadňu Špicák. Stúpanie naň nás vyšťavilo do poslednej kvapky potu. No výhľad z  rozhľadne na údolie Váhu stál za to a navždy sa nám vryl do pamäti. Po neskorom návrate do kempu sme si upiekli klobásky, ale prekvapil nás silný dážď. Klobásky sme si teda zjedli v stanoch a tie, čo ostali, sme ponúkli Nemcom, ktorí stanovali oproti nám. Prišla noc a začali sa tie najväčšie búrky za celé leto. Naše stany boli prevažne v poriadku a noc vydržali, no väčšina z nás sa aj tak skryla pod altánok, kde sme si z lavičiek spravili útulné postele (na ktorých sa mi úprimne spalo lepšie ako v stane) a tvrdo sme zaspali.

Druhý deň nás pokračovalo už len päť, keďže ostatní (bronzáci) svoju expedíciu statočne dobojovali. Skoro ráno sme sa vybrali na Starhrad, ktorý nás zaujal svojou históriou a prekrásnym výhľadom. Bolo zaujímavé si predstaviť, ako tento hrad vyzeral v 14. storočí, no nemuseli sme si to len predstavovať, pretože náhľad na celok hradu ešte v jeho plnej kráse bol zakreslený na tabuli pred hradom aj so všetkými informáciami o ňom. Do kempu sme sa vrátili okolo 19,00 hod. a ako zvyčajne sme si pripravili jedlo pomocou plynového variča, no ešte sme neboli dostatočne nasýtené, čo sme šikovne vyriešili opekaným hermelínom nad ohníkom, ktorý založili naši kamaráti Nemci, a na oplátku nám ponúkli ich špekáčiky. Počas opekania sme sa s nimi bližšie spoznali. Vďaka tejto udalosti sa mi potvrdilo, že jedlo naozaj zbližuje. A opäť nás prekvapil dážď, ale na noc sme napokon statočne zotrvali v stanoch, kde sme sa dobre vyspali.

Tretí deň sme boli rozhodnuté dobojovať do konca. Najskôr sme mali namierené na Malý kaštieľ v Gbeľanoch, kde sme videli aj unikátny korpus Krista od Alexandra Trizuljaka. Naše ďalšie kroky smerovali ku kaštieľu v Krasňanoch, ktorý nás očaril svojou atmosférou. V tento deň sme sa do kempu vrátili skôr, využili sme čas a neodolali sme ani osvieženiu v rieke Varínka.

Naším cieľom počas celej dobrodružnej expedície bolo zachytiť hrady a kaštiele v okolí Varína pomocou skíc. Výtvarnú časť sme doplnili informáciami,  ktoré sme sa o nich dozvedeli. Cieľ sme tak úspešne naplnili. Celá expedícia nás neskutočne obohatila. Sú to jedinečné spomienky, ktoré nám doteraz prinášajú úsmevy na tvár. 

Dobrodružnú expedíciu DofE úspešne absolvovali – Romana Žilková, Lea Psocíková (GOLD), Betka Majdišová (SILVER), Andrea Žilková, Daniela Žilková, Alexandra Masná, Alexandra Ovšáková, Tatiana Šišková a Betka Tomková (BRONZE).

Daniela Žilková, II.A

Fotoalbum z dobrodružnej expedície