DOD 2020

Milí priatelia a priaznivci školy,

dnes po prvýkrát prezentujeme Súkromnú školu umeleckého priemyslu v Žiline prostredníctvom virtuálneho Dňa otvorených dverí. Čo sme pre vás pripravili?

Prezentačné video

Prostredníctvom krátkeho videa vstúpite do priestorov školy, navštívite odborné učebne, ateliéry a dielne pre vyučovanie umeleckej praxe, objavíte zrekonštruovaný vestibul, zákutia školy, oddychovú zónu a spoznáte zaujímavé výtvarné práce žiakov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť výzdoby našej školy.  Prevedieme vás exteriérom, interiérom a odprezentujeme výber z didaktickej techniky a učebných pomôcok, ktoré používame počas výchovno-vzdelávacieho procesu.

Textová prezentácia

Animovaná prezentácia

V textovej prezentácii a v jej animovanej podobe sme pre vás pripravili základné informácie o možnostiach štúdia v našej škole pre školský rok 2021/2022, vrátane informácií o realizácii prípravných kurzov, ktoré začínajú dňa 23. 11. 2020 online formou. Verím, že z ponuky študijných odborov pre nasledujúce prijímacie konanie si vyberiete ten správny. Či to bude grafický dizajn, grafický a priestorový dizajn, dizajn interiéru alebo propagačné výtvarníctvo, je len na vás… Ak sa neviete rozhodnúť kontaktujte vedenie školy na dostupných telefónnych číslach, radi vám pomôžeme s výberom.

Skutočnú atmosféru školy môžete zažiť až po ukončení mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. V prípade záujmu o prehliadku školy nám pošlite mail na info@skolaumenia.sk a dohodneme podrobnosti vašej návštevy. Ukážky výtvarných prác žiakov a absolventov školy nájdete pod špeciálnym odkazom – youtube kanál SŠUP ZA

Pohodlne sa usaďte a sledujte život v Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Žiline prostredníctvom nášho virtuálneho Dňa otvorených dverí, ktorý je organizovaný v rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2020. Vedenie školy ďakuje Ing. Šimonovi Klačkovi, Mgr. Jane Hrabovskej a Mgr. Darine Arce za spoluprácu na príprave nášho netradičného podujatia. Teším sa na skoré stretnutie.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy