Európsky deň jazykov 2021

Ako je na našej škole už niekoľko rokov dobrým zvykom, aj tento školský rok sme si pripomenuli Európsky deň jazykov. Aktívne sa do neho zapojili všetci žiaci prvého ročníka v skupine ANJ 1 formou samostatnej prezentácie ľubovoľnej témy v cudzom jazyku. Išlo o druhý cudzí jazyk, a tak sme mali možnosť vypočuť si príspevky v nemeckom, ruskom, ale aj španielskom jazyku. Bolo skutočne zaujímavé započúvať sa o ére Beatles v nemčine, preložiť si náš denný program alebo časti ľudského tela do ruštiny a požiadať o preklad zo španielčiny, keď prezentujúci pútavo opisoval žraloka bieleho. Toto bol len stručný výber z množstva tém…

V skupine ANJ 2 si žiaci prvého a druhého ročníka pripravili vlastné predstavenie v cudzom jazyku (inom ako angličtina) a pridali pozdrav „dobrý deň“ a „dovidenia“. Väčšina predstavení bola v nemčine a ruštine, vypočuli sme si však aj predstavenia v taliančine, španielčine, ukrajinčine, maďarčine, francúzštine, ako aj v exotickej japončine a portugalčine. Nezabudnuteľné boli predstavenia v kórejčine a thajčine (Rebecca Kavacká), perfektnej češtine (Katarína Paurová), swahilčine (Timea Matejčíková) a v jazyku Esperanto (Simona Oreničová). Na záver si mohli žiaci „polámať jazyk“ v tzv. tongue twisters, kde očarila Anna Kováčová z II.B, ktorá to „dala“ za menej ako 5 sekúnd!  Skúste si to aj vy: „Betty bought a bit of butter, but she found the butter bitter, so she bought another bit of butter to make the bitter butter better.

Európsky deň jazykov predstavuje možnosť zvýšiť povedomie žiakov o kultúrnej a jazykovej rozmanitosti. Na našej škole to bol príjemne a zaujímavo strávený čas, na ktorý budeme radi spomínať a stále si pripomínať príslovie: „Koľko rečí vieš…“. Veľká vďaka patrí všetkým prvákom a druhákom. Už teraz sa tešíme na ďalší školský rok.

PhDr. Dagmar Baranová a Mgr. Viera Sebínová

Fotoalbum z podujatia