EX OVO 2021 – školská súťaž o najkreatívnejšiu dizajnérsku kraslicu

Je to presne 10 rokov, odkedy sa žiaci Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline po prvýkrát zapojili do výtvarnej súťaže EX OVO – o najkreatívnejšiu dizajnérsku kraslicu. Súťaž sa konala pod záštitou Fondu Venture a jej zámerom bolo osloviť okrem profesionálnych výtvarníkov aj mladých začínajúcich dizajnérov, aby sa pokúsili pozrieť na tradičnú tému moderne, provokatívne, konceptuálne a oslobodili sa od zaužívaných formálnych stereotypov. Použité mohli byť ľubovoľné výtvarné techniky, jediným obmedzením bolo, že kraslice museli byť vytvorené zo škrupiny reálneho vajíčka.

Súťaž sa stretla s pozitívnym ohlasom aj na našej škole. Zapojili sa do nej mnohí žiaci a pedagógovia, od vyhlásenia prvého ročníka súťaže sa tvorba dizajnérskych kraslíc stala každoročnou milou tradíciou. Od roku 2017 celoslovenská súťaž nebola vyhlásená, a tak vyhlasujeme aspoň školské kolo. O víťazovi rozhoduje odborná porota, verejnosť má možnosť podporiť svojho favorita prostredníctvom hlasovania na FB stránke školy.

Kvalita prác bola tento rok opäť  vysoká, žiaci prekvapili kreatívnymi nápadmi a precíznou realizáciou svojich malých umeleckých diel. Komisia rozhodla, že na 1. mieste sa umiestnil Samuel Jantulík z I.B (študijný odbor 8603 M grafický a priestorový dizajn), na 2. mieste Veronika Bugáňová z II.A (študijný odbor 8260 M propagačné výtvarníctvo) a na 3. mieste Viktória Hanajíková z II.A (študijný odbor 8261 M propagačná grafika), v internetovom hlasovaní zvíťazila Veronika Bugáňová so ziskom 135 hlasov. 

Rozhodovanie nebolo ľahké, a preto veľká vďaka patrí aj členom poroty, ktorými boli Mgr. art. Petra Rybánska, asistentka v Ateliéri priemyselného dizajnu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a naši pedagógovia Mgr. art. Martina Škrobianová a PaedDr. Peter Majer. Všetky tohtoročné súťažné práce  si môžete pozrieť v albume „Dizajnérska kraslica 2021“ na FB stránke našej školy.

Výsledky aktuálneho ročníka školskej súťaže vyhlasujeme pri príležitosti Svetového dňa dizajnu – 27. apríl 2021.

Mgr. art. Daniela Mládenková