Exkurzia Bratislava

V dňoch 16. septembra 2021 a 22. septembra 2021 sa žiaci 2. ročníka študjného odboru 8603 M grafický a priestorový dizajn zúčastnili výstavy prác študentov ateliéru Sklo na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Výstava sa konala v galérii Satelit a našich žiakov ňou previedol doc. Mgr. art. Patrik Illo, ktorý vedie ateliér Skla už desať rokov. Porozprával nám o koncepcii ateliéru, v ktorom sú žiaci vedení k slobodnému uvažovaniu a narúšaniu stereotypov vo vzťahu k výtvarnému umeniu, experimentovaniu vo výraze a funkcii. Kolekciu tvorili semestrálne, bakalárske a diplomové práce študentov a ich pedagógov.

Ďalšou zastávkou bola monografická výstava sochára Juraja Gavulu (vedúceho ateliéru Sklo na VŠVU do roku 2011) v Mirbachovom paláci. Vo svojej tvorbe prepája kameň a sklo v tvarovej filozofii a systematicky sa sústreďuje na rozvinutie moderných abstraktných, geometrických, organických tvarov a novej strojovej estetiky. Následne sme navštívili farebnú a hravú výstavu Erika Bindera v Slovenskej národnej galérii na nábreží Dunaja. Cestou nás zaujali nainštalované sochárske objekty v rámci projektu Biela noc, ktorá je najväčším a najnavštevovanejším festivalom súčasného umenia na Slovensku.

Doplňujúce informácie o medzinárodnom umeleckom projekte Biela noc, ktorého úlohou je priblížiť verejnosti súčasné formy umenia v európskych metropolách nájdete na https://www.bielanoc.sk/.

Mgr. art. Daniela Mládenková

Fotoalbum z odbornej exkurzie