Individuálna prehliadka školy pre záujemcov o štúdium

Vážení rodičia,

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline ponúka pre všetkých záujemcov o štúdium v školskom roku 2021/2022 individuálne prehliadky priestorov školy.

Z dôvodu mimoriadneho prerušenia školského vyučovania spôsobeného nákazou COVID-19 je možné prehliadku školy v sprievode vybraných pedagogických zamestnancov vopred dohodnúť s riaditeľom školy prostredníctvom mailovej adresy info@skolaumenia.sk alebo telefónneho čísla 0905 407 262.

Verím, že uvedenú ponuku na individuálnu prehliadku využijete a spoznáte priestory školy, tak ako sme ich prezentovali cez virtuálny Deň otvorených dverí.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy