Industriálny priestor – pozvánka na výstavu

Výstava „Industriálny priestor“ je reflexiou našich žiakov na zadanie samostatnej ročníkovej práce na tému s rovnakým znením. Žiaci sú čerství absolventi druhého ročníka novootvoreného študijného odboru dizajn interiéru.

Študijný odbor sa zameriava na výtvarné a technické riešenie interiéru rôzneho typu. Žiaci sa oboznamujú so súčasnými trendami v interiérovej tvorbe a prechádzajú od jednoduchých zadaní ku komplexnému navrhovaniu interiérov, variabilných zariaďovacích prvkov, ako aj ku ich modelovaniu a vizualizáciách v 3D programoch. Vedomosti uplatnia v samostatnej dizajnérskej praxi.

V inštalácii môžete vidieť modely realizované deviatimi žiakmi, ktorí vytvorili fiktívny industriálny priestor abstrahovaním, geometrizáciou a štylizáciou. Hľadali adekvátne štruktúry, tvorili kompozičné variácie plôch v priestore a skúmali ich vzájomné vzťahy. Kompozície realizovali v rôznorodých materiáloch používali hps dosky, fólie, pletivo, kovové a plastové komponenty.

Výtvarné práce boli realizované  na vyučovacích hodinách predmetu výtvarná príprava a dizajnérka prax. Vystavené modely sú zhotovené v rôznych materiáloch v adekvátnej mierke 1:30. Realizácie v expozícii dopĺňajú postery. Vychutnajte si spojenie kreativity a dizajnu v esencii industriálneho priestoru.

Výstava je prezentovaná verejnosti od 28. 09. 2021 do 27. 10. 2021 v Biznis centre, Poštová 1, Žilina. Plagát na výstavu pripravili Mgr. Andrea Vitteková a Mgr. art. Martin Záhumenský. 

Mgr. Andrea Vitteková a Mgr. Katarína Rybárová

Industriálny priestor – plagát

Fotoalbum z výstavy