Letná škola 2021

Vedenie Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline pripravilo pre žiakov vzdelávacie aktivity, do ktorých sa môžu zapojiť počas letných prázdnin. Zámerom Letnej školy je zlepšiť praktické zručnosti a spôsobilosti žiakov v oblasti kresby, grafiky a komiksovej tvorby.

Letná škola bude realizovaná formou tematických workshopov, ktoré sa uskutočnia podľa uvedeného rozpisu v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod.

Vzdelávacia aktivitaTermínMiestoVyučujúci
Grafika06. 07. 2021 – 09. 07. 2021D3Mgr. Jana Hrabovská
Komiks16. 08. 2021 – 18. 08. 2021D4 a D5Mgr. art. Anna Brunová
Grafika a sieťotlač16. 08. 2021 – 19. 08. 2021D3Mgr. art. Andrej Mazúr
Kresba16. 08. 2021 – 20. 08. 2021U403Mgr. art. Róbert Záhoranský

Záujem o aktivity Letnej školy je potrebné nahlásiť triednym učiteľom alebo vyučujúcim, ktorí budú viesť tematické workshopy.

PaedDr. Peter Majer