November – mesiac ochrany práv detí

November je mesiacom prevencie násilia páchaného na deťoch. Tento fenomén, ktorý často uniká pozornosti spoločnosti, je potrebné prezentovať a informovať o ňom verejnosť.

Dňa 19. 11. 2020 sme si pripomenuli Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí. Pri tejto príležitosti dávame do pozornosti nový portál Nadácie Markíza, Linky detskej istoty, n. o. a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – www.odpisemeti.sk. Pomoc obetiam šikanovania je poskytovaná prostredníctvom anonymnej Linky detskej istoty na bezplatnom telefónnom čísle 116 111.  

SŠUP ZA nadviazala v aktuálnom školskom roku spoluprácu s Odborom prevencie kriminality Ministerstva vnútra SR, ktorý realizuje projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“. V rámci preventívnych aktivít plánujeme tematické workshopy a besedy pre žiakov so zameraním na prevenciu extrémizmu, obchodovanie s ľuďmi, nenávistné prejavy na internete, sexuálne vykorisťovanie a pod. Na koordinácii aktivít v podmienkach školy sa bude podieľať školská psychologička Mgr. Veronika Luksa. Viac informácií k uvedenej problematike je dostupných na internetovej stránke www.prevenciakriminality.sk.

Linky pomoci:

– IPčko.sk – anonymná online poradňa pre mladých ľudí– www.ipcko.sk, poradna@ipcko.sk,

– Krízová linka pomoci – 0800 500 333, www.krizovalinkapomoci.sk

– Dobrá linka – špecializovaná linka pomoci pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením – www.dobralinka.sk,

– Linka pre nezvestné a sexuálne zneužívané deti – 116 000,

– Detská linka dôvery – 0907 401 749, www.linkadeti.sk,

– Online poradňa Ligy za duševné zdravie – www.dusevnezdravie.sk/online-poradna.

PaedDr. Peter Majer