Oba2 očami žiakov…

Dňa 6. 9. 2021 sa žiaci študijného odboru propagačná grafika z tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili na komentovanej prehliadke k výstave „Oba2“, ktorá sa konala v Rosenfeldovom paláci v Žiline. Výstava predstavila prácu dvoch umelcov, ktorí prekračujú hranice tém i materiálov a zároveň spájajú svoje diela s architektúrou a jej históriou.

Jakub Berdych Karpelis – špecifiká tvorby autora sú vo využívaní bežných objektov pretavených v nový význam. Slovo pretavených by sa dalo použiť aj v doslovnom zmysle, keďže Berdych často využíva sklo ako materiál vo svojej tvorbe. Zdvíha bežné objekty, ktoré nájdeme v domácnosti, na vyššiu hodnotu (istý druh recyklácie). V jeho dielach sa odzrkadľuje sociálno-spoločenská a ekonomická kritika i bežné témy zo života.

Petr Stanický – predstavuje zaujímavé priestorové objekty vytvorené z dreva, skla i kovu. Ich konštrukcia je často poskladaná z viacerých častí, ktoré na seba nadväzujú a spájajú sa. Vytvára impozantné skladačky, ktoré sa navzájom podopierajú. Výrazne pracuje so svetlom v priestore, ktoré podporuje odrazy v skle a vytvára naozaj fascinujúci dojem.

Ďakujeme Mgr. Jane Hrabovskej za zabezpečenie komentovanej prehliadky, všetci sme boli spokojní nielen s inštaláciou, ale aj s odborným výkladom kurátorky Silvie Stanickej.

Beáta Jarabová, IV.A

Fotoalbum z komentovanej prehliadky