Podcast s Mgr. Helenou Šiškovou, ArtD. nielen o súťaži AMFO

Dňa 20. 07. 2021 bol zverejnený prvý podcast Krajského kultúrneho strediska v Žiline s názvom Kultur X, ktorý prezentuje rozhovor s našou kolegyňou Mgr. Helenou Šiškovou, ArtD. a Andreou Jánošíkovou, žiačkou študijného odboru 8221 M 09 dizajn – fotografický dizajn.

Kultur X – Umenie na eX“ si môžete vypočuť na facebooku a youtube kanáli Krajského kultúrneho strediska v Žiline alebo prostredníctvo aplikácie Spotify.

V podcaste sa dozviete zaujímavé informácie nielen o umeleckej fotografickej tvorbe a súťaži AMFO, ale aj informácie o organizácii vzdelávania v Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Žiline.

Žiaci základných škôl môžu prejaviť záujem o štúdium fotografického dizajnu v prijímacom konaní pre školský rok 2022/2023.  

PaedDr. Peter Majer