Praktické maturitné skúšky – vyhodnotenie

Dňa 11. mája 2022 absolvovali žiaci 4. ročníka Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline praktické maturitné skúšky. V rámci predvedenia umeleckého výkonu vo výtvarných odboroch a za účasti externých predsedov predmetových maturitných komisií zo škôl umeleckého priemyslu v Košiciach, Trenčíne a Ružomberku nás presvedčili o kvalite svojich maturitných prác, ktoré sa stali prioritou ich umeleckého vyjadrenia počas posledných troch mesiacov.

Po dvoch „kovidových“ školských rokoch, ktoré poznačili aj praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a jej administratívne hodnotenie, súčasné predmetové maturitné komisie fotografov, dizajnérov, grafikov a výtvarníkov hodnotili návrhy, odbornú textovú časť, realizácie a obhajobu maturitnej práce v súlade s platnou legislatívou. Priemerné hodnotenie praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky v školskom roku 2021/2022 predstavuje 1,83. Napriek celkovej spokojnosti s realizáciou maturitných skúšok sa s niektorými maturantmi stretneme pri opravnom termíne v septembri 2022.

Výber najzaujímavejších maturitných prác aj z aktuálneho školského roka prezentuje školská výstava TO SME MY 2022, ktorá je inštalovaná a sprístupnená verejnosti od 16. mája 2022 do 10. júna 2022 v Rosenfeldovom paláci v Žiline.

PaedDr. Peter Majer

Ilustračná fotografia: Samuel Lončík, IV.A, študijný odbor 8261 M propagačná grafika