TO SME MY 2022

Vedenie Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline pozýva priaznivcov výtvarného umenia na výstavu „TO SME MY 2022“, ktorá je sprístupnená verejnosti od 16. mája 2022 do 10. júna 2022 v Rosenfeldovom paláci v Žiline. 

Výstava ponúka výber záverečných prác žiakov školy z maturitných ročníkov 2020 – 2022, ktoré reprezentujú výtvarnú tvorbu maturantov zo študijných odborov – fotografický dizajn, propagačná grafika, grafický a priestorový dizajn a propagačné výtvarníctvo. Komentovaná prehliadka výstavy sa uskutoční dňa 17. mája 2022 o 17:00 bod. za účasti žiakov a pedagógov.

Výstavu maturitných prác je možné vidieť po prvýkrát počas Noci múzeí a galérii dňa 14. mája 2022 od 20:30 hod. do 22:30 hod. Tešíme sa na Vašu účasť…

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy

TO SME MY 2022 – pozvánka na výstavu