Štúrovo pero – vyhlásenie výsledkov súťaže

Dňa 24. júna 2021 boli zverejnené výsledky dvoch ročníkov celoslovenskej súťaže školských časopisov Štúrovo pero. Odborná porota hodnotila súťažné práce v piatich hlavných kategóriách za roky 2020 a 2021. 

Do súťaže sa prihlásilo 70 stredoškolských a 9 vysokoškolských časopisov. Medzi ocenené školské časopisy sa zaradil aj časopis Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline s názvom „Art News Ten – Umelecké noviny“, ktorý získal Cenu Televízie Markíza (spolu s ďalšími 14-timi stredoškolskými časopismi).

Art News Ten píše svoju históriu od roku 2014 a vychádza zásluhou aktívnych členov redakčnej rady, ktorých vedie Mgr. Helena Kučerová. Časopis získal významné celoslovenské ocenenia aj v minulosti, napr. súťaž školských časopisov Sila slova – Ocenenie za umelecký dojem (2016), súťaž školských a triednych časopisov Pro slavis – Cena predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja (2017) a Cena predsedu Matice slovenskej (2018).

Za posledným úspechom stoja členovia redakčnej rady a spolupracovníci – Helena Kotrbancová, Oľga Michálková, Petra Buffová, Andrea Gazdaricová, Veronika Tamašiová, Berenika Ryboňová, Andrea Hellová, Martin Sipták, Radoslav Byrtus, Michal Model, Lea Englartová, Alicia Briestenský Steinbach a Alžbeta Viskupová.

Poďakovanie za redigovanie časopisu patrí Mgr. Helene Kučerovej, grafickú úpravu koordinuje akad. maliar Peter Pisár a jazykové korektúry vykonáva Mgr. Viera Sebínová. Elektronická verzia časopisu sa nachádza na tematickej podstránke – Školský časopis.

PaedDr. Peter Majer