Svetový deň poézie/ World Poetry Day (21. marec)

Štvrtý ročník školskej literárnej súťaže ku Svetovému dňu poézie/ World Poetry Day organizujeme v dvoch kategóriách: Autorská lyrická/ epická báseň v slovenskom jazyku a Autorská lyrická/ epická báseň v anglickom jazyku.

V školskom roku 2020/2021 sa do súťaže môže zapojiť autor len s jednou básňou v jednej kategórii alebo s dvoma básňami v obidvoch kategóriách. Príspevky v ľubovoľnom formáte a rozsahu je potrebné odovzdať v tlačenej alebo elektronickej podobe najneskôr do 31. 03. 2021 (streda) vyučujúcim slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka.

Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční na konci školského roka, výber dvoch najúspešnejších žiakov (za slovenskú a anglickú kategóriu) bude v kompetencii vyučujúcich SJL a ANJ. Ocenené básne budú zverejnené v školskom časopise Art News Ten alebo Piece of Art a ich autori získajú ocenenie.

Plagát ku 4. ročníku školskej súťaže vytvorila Romana Facunová z III.B v spolupráci s Mgr. Janou Hrabovskou a Ing. Jakubom Záhorákom. Tešíme sa na vaše básne…

Plagát – Svetový deň poézie/ World Poetry Day

PaedDr. Peter Majer