Svetový deň poézie/ World Poetry Day – výsledky súťaže

Svetový deň poézie/ World Poetry Day bol vyhlásený medzinárodnou organizáciou UNESCO v roku 1999 so zámerom propagovať čítanie, písanie a publikovanie poézie. Do uvedenej iniciatívy sa po štvrtýkrát zapojili aj žiaci zo Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline. Z rekordného počtu prispievateľov vybrali vyučujúce slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka tri najlepšie básne. O zdôvodnenie výberu básní sa postarali členky poroty – Mgr. Eva Štalmachová a Mgr. Viera Sebínová.

Slovenská sekcia:

1. miesto získala Lea Nagyová z III.A za zbierku troch básní, z ktorých vynikla lyrická báseň „Pocit“. Svoju literárnu tvorbu spojila s výtvarným umením, z jednotlivých básní vytvorila prezentáciu s názovom „Nič“. Zvolila čierno-bielu výtvarnú kombináciu, ktorá odzrkadľuje jej pocity a „bezfarebný svet“. Lea sa pohrala s textom, ktorý je rôzne členený, zvýraznený, využila hru so slovami. 

2. miesto patrí Soni Dobruckej z II.B, ktorá ako jediná napísala epickú báseň s názvom „Anjeli s krídlami z popola“. Soňa je autorkou niekoľkých básní, z jej umeleckého prejavu vidieť, že je „skúsená poetka“. Inšpirovala sa bájou „Daidalos a Ikaros“, najmä časťou kedy sa Ikaros priblížil k slnku, zhoreli mu krídla a vosk sa roztopil. Inšpirovala sa aj obrazom „The Lament of Icarus“, na ktorom je Ikaros zobrazený ako padlý anjel. 

3. miesto získal Pavol Košiar z II.B za lyrickú báseň „Vnímanie sveta“. Ide o Pavlovu básnickú prvotinu, ktorá zaujala svojou štruktúrou i obsahom. Tematicky je zameraná na prezentáciu pocitov a prežívania mladého človeka v súčasnom svete.

Anglická sekcia:

Všetky prihlásené práce prezrádzajú, že autorky vedia písať básne a nie sú to len prvotné pokusy „dať niečo na papier“ v cudzom jazyku. Autorky pracujú so svojimi pocitmi a prežívaním nie priamočiaro, ale poeticky – cez symboly, alegórie a obrazné metafory, pritom básne znejú civilne a dobre sa čítajú v duchu „Poetry is the clear expression of mixed feelings.“

1. miesto získala Anna Kormanová z III.A za báseň „The Lament of Sappho“, ktorá je napísaná voľným veršom, oceňujeme kreatívne a objavné prepojenie mytologických motívov s prežívaním modernej mladej ženy. 

2. miesto obsadili Andrea Kianičková za báseň „Friendship“ a Tereza Eva Benčaťová za báseň „Punch a hole in me“. Naše odvážne poetky z II.B sa popasovali s rýmom, čo je osobitne vyzdvihnutia hodné, keďže jazyk, v ktorom rýmujú, nie je materinský. Všetky básne sú vypointované a pointy sú neočakávané, tak ako to má byť v dobrej básni.

Menovaným žiakom blahoželáme k umiestneniu a ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť. Ocenené básne budú zverejnené v školskom časopise Art News Ten – Umelecké noviny. Na záver sa môžeme stotožniť s výrokom Plutarcha, ktorý predostrela Mgr. Viera Sebínová: „Painting is silent poetry and poetry is painting that speaks.

PaedDr. Peter Majer