Tvorba 2021 – výsledky regionálneho kola súťaže

Dňa 30. 03. 2021 zverejnilo Krajské kultúrne stredisko v Žiline výsledky regionálneho kola výtvarnej súťaže Tvorba 2021. Odborná porota ocenila 26 autorov, medzi ktorými nemohli chýbať ani 14-ti žiaci zo Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline:

kategória „Maľba“ – autori od 15 do 25 rokov – 1. miesto – Andrea Hellová, II.A, 2. miesto – Aneta Bolibruchová, II.A a Berenika Ryboňová, III.B, 3. miesto – Beáta Jarabová, III.A, čestné uznanie – Júlia Macáková, IV.B,

kategória „Kresba a grafika“ – autori od 15 rokov do 25 rokov – 1. miesto – Andrea Žilková, I.A, 3. miesto – Natália Laurenčíková, III.A,

kategória „Priestorová tvorba“ – bez vekového ohraničenia – 2. miesto – Martin Kopera, III.A a Berenika Ryboňová, III.B, 3. miesto – Vanesa Jarošová, III.A,

kategória „Digitálna tvorba“ – bez vekového ohraničenia – 1. miesto – Klaudia Ďugelová, IV.B, 2. miesto – Veronika Tamašiová, III.A, 3. miesto – Kamila Kudláčková, IV.B, čestné uznanie – Eliška Zajícová, IV.B.

kategória „Experiment“ – Michal Mordel, III.A.

Takýto počet ocenených výtvarných prác v regionálnom kole sme zaznamenali po prvýkrát. Všetkým oceneným žiakom blahoželáme a prajeme veľa šťastia v krajskom kole súťaže. Doplňujúce informácie o súťaži a ocenené výtvarné práce sú zverejnené na internetovej stránke Krajského kultúrneho strediska v Žiline – https://krkszilina.sk/2021/04/08/tvorba-2021-2/. Veľké poďakovanie patrí aj našim kolegyniam a kolegom za ich spoluprácu pri realizácii mimoškolskej umeleckej činnosti.

Ilustračný obrázok: Andrea Hellová, 8260 M propagačné výtvarníctvo, II.A

PaedDr. Peter Majer