Virtuálna výstava hračiek

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline v spolupráci s Kysuckým kultúrnym strediskom v Čadci pripravila pre záujemcov o výtvarné umenie a kreatívnu tvorbu virtuálnu výstavu hračiek, ktorá je predstavená verejnosti pri príležitosti Svetového dňa grafiky a dizajnu – 27. apríl. 

Prezentácia obsahuje výtvarné práce žiakov študijných odborov 8221 M 11 dizajn – grafický a priestorový dizajn a 8260 M propagačné výtvarníctvo. Netradičné drevené hračky vytvorili absolventi školy a súčasní žiaci 3. a 4. ročníka za posledné tri školské roky. Doplňujúce informácie ku výstave sú zverejnené na internetovej stránke Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci. Za organizáciu a prípravu virtuálnej výstavy ďakujeme Mgr. art. Daniele Mládenkovej a Mgr. art. Martine Škrobianovej.

PaedDr. Peter Majer