MyMachine – od myšlienky cez koncept po prototyp

Dňa 07. 07. 2021 boli zverejnené výsledky výzvy na zapojenie základných, stredných a vysokých škôl do 6. ročníka vzdelávacieho programu MyMachine, ktorý realizuje nezisková organizácia Karpatská nadácia. Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline sa zaradila medzi 28 škôl z celého Slovenska, ktoré budú participovať na aktivitách v novom školskom roku. Zároveň sme vytvorili trojstranné partnerstvo so Základnou školou, Ulica mieru v Bytči a Fakultou elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline.

Vzdelávací program MyMachine rozvíja tvorivé myslenie mladých ľudí a poskytuje im technické riešenia pre originálne nápady. Žiaci našej školy majú praktické skúsenosti zo spolupráce so Žilinskou univerzitou v Žiline na uvedenom programe v predchádzajúcom ročníku. Bohuslav Argaláš, Kamila Kudláčková, Júlia Macáková a Ivan Večerek (pod vedením Ing. Jakuba Záhoráka a Mgr. art. Martina Záhumenského) participovali na tvorbe edukačnej online hry s názvom „Dobrodružstvo Strelky – hovoriaca mačička“.

Aktuálne informácie o vzdelávacom programe MyMachine sú zverejnené na https://mymachine.sk/.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy