Pozvánka na Deň otvorených dverí

Milí priatelia a priaznivci školy,

pozývame vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 04. 11. 2021 (štvrtok) v priestoroch školy. Podujatie bude organizované pre žiakov základných škôl v režime OTP. 

Podmienky účasti:

1. registrácia všetkých účastníkov na telefónnom čísle +421 917 449 367 a rezervácia účasti na podujatí na konkrétny čas, vymedzený v polhodinových intervaloch od 08:00 hod. do 15:30 hod., odporúčame telefonovať hlavne počas pracovných dní – 28. 10. 2021, 29. 10. 2021, 02. 11. 2021 a 03. 11. 2021,

2. predloženie formulára „Čestné vyhlásenie návštevníka“, ktorý vypĺňa zákonný zástupca za neplnoletého žiaka, zákonný zástupca za seba alebo iná fyzická osoba,

3. dodržiavanie základných hygienicko-epidemiologických opatrení proti šíreniu nákazy COVID-19 založených na princípe R – O – R,

4. prekrytie horných dýchacích ciest ochranným rúškom alebo respirátorom FFP2.

Pre záujemcov o štúdium, ktorí sa nezúčastnia prezenčného stretnutia, bude pripravená virtuálna prezentácia, zverejnená dňa 04. 11. 2021. Aktuálna ponuka študijných odborov pre školský rok 2022/2023 sa nachádza na uvedenej stránke

Tešíme sa na spoločné stretnutie. Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy

Pozvánka na podujatie

Čestné vyhlásenie návštevníka – *.doc

Čestné vyhlásenie návštevníka – *.pdf