Ponuka študijných odborov pre školský rok 2022/2023

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline ponúka žiakom základných škôl pre nasledujúce prijímacie konanie uvedené študijné odbory:

8603 M grafický a priestorový dizajnučebný plán,
8604 M grafický dizajnučebný plán,
8606 M fotografický dizajnučebný plán,
8614 M dizajn interiéruučebný plán,
8641 M propagačné výtvarníctvoučebný plán.

Doplňujúce informácie o študijných odboroch a výber textu zo školských vzdelávacích programov sú zverejnené pod odkazom – Študijné odbory. Virtuálnu prehliadku školy nájdete na stránke – Priestory školy. Záujemcom o štúdium odporúčame sledovať pravidelne aktualizované informácie o prijímacom konaní v sekciách – Prijímacie skúšky a Prípravné kurzy.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy