Aktuálne informácie pre záujemcov o štúdium v školskom roku 2021/2022

Vážení rodičia a záujemci o štúdium,

na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10124:1-A1810 zo dňa 26. 01. 2021 aktualizujeme harmonogram prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022:

a) termín zverejnenia podmienok prijatia na štúdium v strednej škole – 26. 02. 2021,

b) termín doručenia prihlášky na vzdelávanie v strednej škole riaditeľovi základnej školy – 08. 04. 2021,

c) termín odoslania prihlášky riaditeľom základnej školy na strednú školu – 16. 04. 2021.

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline ponúka žiakom základných škôl pre nasledujúce prijímacie konanie štyri študijné odbory:

8603 M grafický a priestorový dizajnhttps://www.skolaumenia.sk/priestorovy-dizajn/

8604 M grafický dizajnhttps://www.skolaumenia.sk/graficky-dizajn/

8614 M dizajn interiéruhttps://www.skolaumenia.sk/interierovy-dizajn/

8641 M propagačné výtvarníctvohttps://www.skolaumenia.sk/reklamny-dizajn/

Základné informácie o organizácii vzdelávania, maturitných skúšach, súvislej umeleckej praxi, odborných exkurziách a projektových aktivitách nájdete v sekcii Štúdium – https://www.skolaumenia.sk/studium/.

Prijímacie skúšky pre školský rok 2021/2022 sa uskutočnia dňa 05. 05. 2021, budú pozostávať z písomného testu všeobecného prehľadu na úrovni vedomostí zo základnej školy a dvoch výtvarných úloh, z ktorých každá úloha má časové trvanie 90 minút – maľba zátišia, kresba stoličky. Doplňujúce informácie o podmienkach prijímacieho konania sú uvedené v sekcii Prijímacie skúšky – https://www.skolaumenia.sk/prijimacie-skusky/.

V prípade otázok ku organizácii vzdelávania a prijímaciemu konaniu pre školský rok 2021/2022 kontaktujte vedenie školy.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy